Okładka produktu

Język polski: Starożytność i Średniowiecze

Czyta:
Janusz German
Ocena użytkowników:
 
(czytaj opinie: 2)
Długość:
1 godz. 20 min.
Kategoria:
 
Cena: 5,00 zł
Do koszyka
 
...
 Opis 
 Opinie (2) 
Treść: W części dotyczącej Starożytności, przyswoisz sobie m.in. zagadnienia związane z dwoma źródłami kulturowymi, kształtującymi naszą europejską tradycję. Pierwsze to chrześcijaństwo, gdzie szeroko omówione jest dziedzictwo Biblii. Drugie natomiast to kultura antyczna, w której usłyszysz o filozofii i jej myślicielach, o sztuce greckiej i rzymskiej, mitach, jak również poznasz panteon największych bogów greckich, cechy epiki, liryki i tragedii greckiej oraz interpretację najważniejszych tekstów literackich.

W części dotyczącej Średniowiecza, zdobędziesz informacje o filozofii średniowiecznej i jej wybitnych myślicielach, sztuce, zabytkach piśmiennictwa, historiografii oraz literaturze średniowiecznej i jej cechach.
Od wydawcy: SPIS TREŚCI:

1. Starożytność.Biblia.
2. Antyk. Filozofia antyczna.
3. Szkoły filozoficzne: Stoicy, Epikurejczycy, Hedoniści, Sofiści, Cynicy.
4. Sztuka grecka i sztuka rzymska.
5. Mity.
6. Eposy homeryckie: Iliada i Odyseja.
7. Liryka grecka i jej przedstawiciele: Tyrteusz, Safona, Anakreont, Symonides.
Poeci rzymscy: Horacy, Wergiliusz, Owidiusz.
8. Tragedia grecka. Sofokles.
9. Teatr grecki. Dramaturdzy greccy: Tespis, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystoteles.
10. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki.
11. Bibliografia.
12. Średniowiecze. Czas, nazwa i hasła epoki.
13. Filozofia średniowieczna: Św. Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu, Św. Franciszek z Asyżu.
14. Sztuka średniowieczna. Styl romański i styl gotycki.
15. Zabytki piśmiennictwa polskiego.
16. Literatura parenetyczna.
17. Historiografia i Hagiografia średniowieczna.
18. Motyw śmierci w Średniowieczu.
19. Literatura świecka.
20. Podsumowanie i Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA - STAROŻYTNOŚĆ:
1. Bukowski Kazimierz, Biblia a literatura polska, WSiP, Warszawa 1984.
2. Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW 1985.
3. Oksfordzka ilustrowana Historia Filozofii, pod redakcją Anthony˘ego Keenny˘ego, Zyski i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
4. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 2002.
5. Świderkówna Anna, Rozmowy o Biblii, WN PWN, Warszawa 2000.
6. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. 1, WN PWN, Warszawa 2004.

BIBLIOGRAFIA - ŚREDNIOWIECZE:
1. Huizinga Johan, Jesień Średniowiecza, PIW, Warszawa 1992.
2. Oksfordzka Ilustrowana Historia Filozofii, pod redakcją Anthony˘ego Keenny˘ego, Zyski i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
3. Okresy literackie, praca zbiorowa pod redakcją Jana Majdy, WSiP, Warszawa 1988.
4. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 2002.
5. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. 1, WN PWN, Warszawa 2004.
Copyright © Marekas Management
 
To nagranie jest przypisane do kategorii:
Jednominutowy menedżer spotyka małpę

Jednominutowy menedżer spotyka małpę

Mackay'a MBA

Mackay'a MBA

Jednominutowy menedżer równowaga życia i pracy

Jednominutowy menedżer równowaga życia i pracy

Urodzony zwycięzca

Urodzony zwycięzca

 
Ci, którzy wybrali ten produkt, kupili także:
Język polski: Renesans i Barok

Język polski: Renesans i Barok

Język polski: Oświecenie i dwie przykładowe prezentacje maturalne

Język polski: Oświecenie i dwie przykładowe prezentacje maturalne

Gra o tron

Gra o tron

Język polski: Romantyzm

Język polski: Romantyzm

 
 

Kategorie

 
 

Poszukiwacz

 
 

Aleja gwiazd - lektorzy

 
 

Najpopularniejsi autorzy

 
 

Bestsellery wszech czasów